FRA CANNABIS TIL KARRIERE

Et år på efterskole er ikke et fjumreår, hvor eleverne tillærer sig dårlige vaner. Et år på efterskole er en god forretning for eleven og for Danmark. Unge, der har gået på efterskole, færdiggører deres videregående uddannelser hurtigere og med bedre karakterer. Det ved de unge godt, men det var på tide, at politikere og forældre også lærte det.

+ Efterskole

Faglighed, venskaber og menneskelig udvikling med syvmileskridt. Der er mange plusser ved et år på efterskole. Faktisk er der kun ét minus.