INITIATIVER TIL DET FÆLLES BEDSTE

Debatkulturen præges af skingre paroler og fastlåste positioner, og det fører til polarisering, når vi i konkurrencementalitetens ånd altid går efter at udpege en vinder og en taber. Med de præmisser gør vi det meget svært for os alle at blive klogere og finde initiativer, der kan bringe os videre.

Derfor har vi sammen med Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen og Højskolerne udtænkt og udviklet den nye debatform ’Frimrumsdebat’. En form hvor vi på den ene side ikke er bange for at trække konfliktens fronter op, men som på den anden side giver plads til at finde initiativer til fælles bedste gennem refleksion over tvivl og dilemmaer. København har udviklet navn, logo, den visuelle identitet samt materialer til de første debatter. Nu venter vi blot spændt på afviklingen af de første testarrangementer, så Frirumsdebatten for alvor kan komme ud og sætte aftryk, på måden vi taler sammen på i hele landet.­