SAMMEN MOD ENSOMHEDEN

Ensomhed er et reelt problem med reelle og endda fysiske konsekvenser for dem, der rammes. Det kræver reelle løsninger, og derfor er mere end 60 organisationer, foreninger og virksomheder gået sammen om at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed, og på Kommunikationsbureauet København har vi stået for organisation, kommunikation og kreativ udvikling.

Kampagne for Folkebevægelsen mod Ensomhed

De mere end 60 organisationer, foreninger og virksomheder i Folkebevægelsen mod Ensomhed har det overordnede mål at bekæmpe ensomhed – og det gør de i fællesskab på hver deres måde.De vil tale om ensomhed, så det ikke længere er tabuiseret, og de vil hjælpe folk med at mødes, så ensomheden brydes. Helt konkret er målet at halvere antallet af ensomme danskere inden 2020.

Vi har stået for Folkebevægelsens kommunikation og organisation. Se mere her: modensomhed.dk