LANGSIGTET PÅVIRKNING AF SAMFUNDET

Kommunikation er et meget stærkt håndværk. Kommunikation kan ikke bare skabe forbrug, men også ændre det samfund, vi lever i. Vi arbejder sammen med kunder, som er bevidste om deres påvirkning af det samfund, de er en del af – og som ønsker at flytte det i en positiv retning. Vi tror fuldt og fast på, at de aktører, som er bevidste om, hvad de giver og ikke bare, hvad de ønsker at tage, kommer til at klare sig bedst. Det vil vi gerne hjælpe dem med.

FRA UTILPASSET DRENG TIL KOMMENDE STATSMINISTER

Rosenborggade nr. 15 har siden dets opførelsel været debatten, overbevisningen og netværksdannelsens sted.
Foruden at være nogle af Københavns smukkeste lokaler, huser Rosenborg-annekset nemlig også en del af hovedstadens nyere historie. Bygningen blev opført af KFUM for indsamlede midler, og den dannede i de første år rammen for den karismatiske generalsekretær Olfert Richard, der ville vise de fattige drenge fra brokvartererne en anden verden og dermed vejen til Jesus. Fra 1966 til 2005 husede bygningen Københavns Universitets Institut for Statskundskab. I 70’erne lagde bygningen lokaler til revolutionære brandtaler af ventreorienterede studerende. Både SAP’erne, DKP’erne og KAP’erne havde deres gang her. Det siges, at det var dét sted i byen, som Carlsberg leverede flest øl til. I ’77 besatte de studerende bygningen i solidaritet med RUC, og salen var centrum i den berømte typografstrejke hos Berlingske Tidende, der varede hele 141 dage. Gotred Appel, der stiftede Blekingegadebanden, læste her under sit fængselsophold, og han tog sin afsluttende eksamen, da han kom ud. Inden bygningen blev til virksomhedskontorer, nåede den dengang kommende statsminister Helle Thorning Schmidt at tage sin kandidat i Statskundskab i de selv samme lokaler.