Bag alle markante resultater står dedikerede mennesker. Vi mobiliserer jeres interessenter, så de bliver handlende ambassadører for jeres sag.

Uanset om jeres målgruppe er medarbejdere, forbrugere eller eksterne aktører, så sikrer vi, at det bliver let og motiverende at støtte op om jeres projekt. Vi mobiliserer omverden ved at lade jeres kommunikation blive båret af et stærkt og klart narrativ.

Eksempler på mobilisering

Mobilisering af interne aktører // PANDORA

Deres udfordring:
At fastholde sammenhængskraften i skiftet til børsnoteret global virksomhed med fabrikker og kontorer i mange lande og kulturer.

Vores løsning:
At mobilisere medarbejdere på alle niveauer over hele verden, så de blev aktive ambassadører for værdierne og kernefortællingen.

Sådan gjorde vi:
Vi designede et minutiøst planlagt forløb, hvor PANDORAs tre værdier trinvis blev introduceret gennem film med høj produktionsværdi, fysiske informationspakker, et brætspil og tre af PANDORAs karakteristiske ’charms’, som blev særproduceret til at repræsentere deres værdier.

Medarbejderne fik ikke kun information, de blev også inddraget i processen. Hver uge gav de deres bud på, hvad en af de tre værdier betød for dem – filmet på video og delt på intranettet. På den måde fik de allerede undervejs erfaringer med at bære fortællingen aktivt. Det hele kulminerede i et stort anlagt launch-event i hvert marked med lancering af endnu en ny charm, som symbolet på værdifællesskabet og med hyldest af medarbejdernes engagement.

Resultat:
Medarbejdere i hele verden opnåede et stærkt kendskab og forhold til PANDORAs værdier og mindset, så de kunne udleve dem i det daglige arbejde og videreføre dem til nye kolleger.

Mobilisering af eksterne aktører // Læger uden Grænser

Deres udfordring:
At få folk til frivilligt at give deres tid til at samle ind til netop Læger uden Grænser i en tid med hidtil uset konkurrence blandt landsindsamlinger.

Vores løsning:
At vende situationen på hovedet i kommunikationen: I stedet for at bede folk om at give tid, tilbød vi i stedet at give dem noget.

Sådan gjorde vi:
Vi mobiliserede danskerne, så de tog aktivt del i landsindsamlingen for Læger uden Grænser ved at tilbyde dem muligheden for at være stedfortrædere for de udsendte læger gennem indsamlingen.

Samtidig framede vi indsamlingen som en familieaktivitet for at give yderligere incitament til at deltage. Framingen blev understreget af, at vi fik engageret Morgenthaler og hans kendte barnlige streg i kampagnematerialet. Hans bidrag var ikke bare som kreativ og tegner, men også som ambassadør i medierne, hvilket betød, at vi nåede ud til et langt større publikum, end budgettet ellers havde gjort muligt.

På indsamlingsdagen stillede vi naturligvis lægekitler til rådighed for indsamlerne. Det gav både oplevelsesværdi til de frivillige og ekstra opmærksomhed i gadebilledet.

Resultat:
Flere end 5.000 danskere fik en meningsfuld oplevelse og et stærkere bånd til Læger uden Grænser, mens de samlede over 5,3 millioner kroner ind til organisationen.
Læs hele casen

Mobilisering af egne interessenter // Produktionsskolerne

Deres udfordring:
At have en stærk stemme over for regeringen ifbm. med forhandlingerne om den store omstrukturering af den nye Forberedende Grunduddannelse, der potentielt kan medføre lukning af Produktionsskolerne.

Vores løsning:
At mobilisere elever, tidligere elever, medarbejdere, deres familier og venner på en måde, så de aktivt bringer deres gode historier om og erfaringer med Produktionsskolerne ind i den offentlige debat.

Sådan gjorde vi:
Vi etablerede et solidt fundament for mobiliseringen ved at reframe Produktionsskolerne positivt med udtrykket ’Kloge hænder’ i en avis- og onlinekampagne.  Det blev afsættet for en kampagne på sociale medier, hvor vi inviterede elever, tidligere elever, medarbejdere og deres pårørende til at dele deres egne historier om den værdi, Produktionsskolernes uddannelser har skabt til gavn for både dem selv og Danmark.

 

Her kunne målgruppen tage billeder af deres hænder, beskrive deres erfaringer med Produktionsskolerne og dele på sociale medier. På den måde var det ikke blot let at deltage, det var samtidig en legitim mulighed for at fortælle om egne sejre, hvilket er en stærk driver for engagement på sociale medier.

Resultat:
Målgruppen tog godt imod opfordringen og valgte i stor stil at engagere sig med egne historier og billeder. Det gav intern stolthed samt eksternt kendskab med flere nuancer og bedre viden om Produktionsskolernes værdi for Danmark. Der forhandles stadig i efteråret 2017 om reformen.
Læs hele casen