I skal have noget på hjerte, før andre kan føle jeres brand. Dér gør et stærkt purpose forskellen, for ingen kan forelske sig i bare at spare 10%.

Det er ikke kun pris og kvalitet, der afgør, om I får støtte til jeres sag eller solgt jeres produkt. Målgruppen skal også føle og købe ind i det, I står for. Sammen sætter vi ord på det og gør det til klar kommunikation, der styrker dit brand.

Eksempler på branding

Mediebranding // Politiken

Deres udfordring:
At tydeliggøre Politikens berettigelse i en tid, hvor journalistikkens  forretningsmodel og integritet er under pres som aldrig før.

Vores løsning:
At vise, hvordan man kan tage ansvar for og handle på sine overbevisninger ved at vælge Politiken til.

Sådan gjorde vi:
Vi skabte en cross-platform kampagne, der framede tilvalget af Politiken mere som et værdivalg end et medievalg.

Vi identificerede kontrastfyldte ordpar i krydsfeltet mellem Politikens og målgruppens værdisæt og eksekverede dem som video:

https://vimeo.com/216993552

Den meget udtalte kontrast og opfordring til at vælge side i filmen understøttede og supplerede vi med display-bannere og outdoor. Her brugte vi statements og spørgsmål, som talte indforstået til målgruppens værdier, som fx: “Hvornår blev politisk korrekt et skældsord?”.


Resultat:
Politiken fangede opmærksomheden hos potentielle abonnenter ved at byde ind med holdninger om aktuelle emner i den offentlige debat såsom fake news. Samtidig repositionerede de sig over for de eksisterende støtter gennem spørgsmål og statements, der talte direkte ind i deres etablerede værdifællesskab.

Læs hele casen

Kommunebranding og adfærdsændring // Københavns Kommune

Deres udfordring:
At informere og motivere Københavns borgere ved introduktionen af sortering af bioaffald i kommunen.

Vores løsning
:
At fortælle københavnerne, at det hverken er besværligt, ulækkert eller indviklet at være bæredygtig ved at sortere bioaffald derhjemme.

Sådan gjorde vi:
Vi tog afsæt i udtrykket ‘det er ingen kunst’ og skabte en kampagne med høj produktionsværdi og et kunstnerisk udtryk, som vi supplerede med fakta om ressource-værdien i genbrug af bioaffald.

Filmen blev vist i biografer og blev understøttet af abribusser omkring i det københavnske bybillede.

Resultat:
Københavns Kommune skabte både kendskab og opbakning til sortering af bioaffald. Og blev brandet som en mere grøn og bæredygtig kommune.

Læs hele casen

Kommerciel branding // Nescafé

Deres udfordring:
At rebrande Nescafé i hele Norden, så deres produkter ikke længere ‘bare’ blevet set som pulverkaffe, der på smag og kvalitet havde ry for at være en dårlig erstatning for ‘rigtig’ kaffe brygget på traditionel vis.

Vores løsning:
At flytte associationen med Nescafés produkter fra både at være en sammenligning på smag til kvalitet til også at være en sammenligning på besvær og bekvemmelighed.

Sådan gjorde vi:
Med budskabet ‘Great coffee in no time’ brandede vi Nescafé som værende et tilvalg af bekvemmelighed uden at være et fravalg af kvalitet.
Vi kommunikerede budskabet gennem en kampagne, der tog afsæt i flere film af internationalt format:

Og vi understøttede filmen med landsdækkende indrykninger i outdoor og print samt naturligvis en lang række PoS-materialer.

Resultat:
Nescafé oplevede et stigende salg og voksende kendskab i en kaffeverden, der ellers var påvirket af begreber som latteart og slow brew. Nescafé i Norden fik brandet sig til at være kaffen i høj kvalitet, der kunne laves på ingen tid.