Gode intentioner hjælper jer ikke med at rejse midler til en sag. Men det gør vi: Målt på kroner og ører er vi Danmarks mest succesfulde fundraisingbureau.

De seneste 10 år har vi hjulpet virksomheder og organisationer med at indsamle mere end 1,2 milliarder kroner. Sammen med vores kunder har vi skabt bedre liv for mennesker, mens vi har styrket virksomheders selvfortælling og deres position i markedet.

Eksempler på fundraising

Humanitær fundraising // Læger uden Grænser

Deres udfordring:
At gøre ord til handling, sådan at flere af dem, som sagde, at de gerne ville støtte Læger uden Grænser rent faktisk fik det gjort.

Vores løsning:
At skabe et opsigtsvækkende koncept, der gjorde det tydeligt for danskerne, at det har konsekvenser, når man lader det blive ved snakken.

Sådan gjorde vi:
Vi tilrettelagde en cross-platform kampagne med et hårdt men nødvendigt  budskab til danskerne om, at gode intentioner ikke redder liv. Vi lavede budskabet på baggrund af en undersøgelse, der viste, at selv om hver anden dansker gav udtryk for, at de ville støtte Læger uden Grænser, så var det blot en ud af hundrede, der gjorde det i praksis.

Kampagnens flagsskib var film med et strejf af humoristisk sarkasme, der skabte opmærksomhed og gjorde budskabet underholdende, uden det blev på bekostning af alvoren.

Vi fulgte op på den store opmærksomhed omkring filmene med outdoors, hvor forbipasserende kunne tage en af de påklistrede post-it’s med påmindelsen om at huske at få støttet Læger uden Grænser.

Og vi lavede et event på Københavns Hovedbanegård, hvor vi spredte falske pengesedler med værdien ”100 gode intentioner” med en hilsen fra Læger uden Grænser om, at sedlerne havde præcis lige så lidt værdi som urealiserede gode intentioner om støtte.

Resultat:
Kampagnens utraditionelle tilgang blev en stor succes, som trak overskrifter, opmærksomhed, priser og ikke mindst faste støtter til Læger uden Grænser.

Læs hele casen

Corporate fundraising // BESTSELLER

Deres udfordring:
At afvikle et global indsamlingsevent, som samtidig var lokalt nærværende og loyalitetsskabende og som samtidigt gav alle medarbejdere en erfaring med BESTSELLER på tværs af markeder og mærker.

Vores løsning:
At launche et entydigt kommunikeret projekt, der engagerede medarbejdere og kompetencer på alle niveauer.

Sådan gjorde vi:
Vi skabte fundraisingkonceptet Give-A-Day i fællesskab med BESTSELLER, som  kulminationen på målsætningen om at sætte en ny standard for coporate velgørenhed. Hele omsætningen, hele dagen, hele kloden. Eksekveret over 24 timer i samtlige tidzoner.

Casevideo fra eventet

Vi onboardede medarbejderne med introvideo, som blev afspillet i en globalt distribueret booklet med indbygget afspiller til lyd og video.

Vi skabte lokal forankring ved at splitte de indsamlede midler mellem globale og lokale velgørenhedsorganisationer.

Samtidig sikrede vi et højt energiniveau og engagement fra koncernens tusindevis af medarbejdere ved at integrere en intern salgskonkurrence på tværs af butikker i eventet. Der var præmier i form af bl.a. firmaarrangementer og en rejse for alle medarbejdere på højkant.

For at styrke konkurrencen og fællesskabsfølelsen udviklede vi en skræddersyet app, hvor medarbejdere kunne følge med i butikkernes salg og dele billede fra butikken undervejs.

App’en blev feedet time for time med salgstal fra hver enkelt butik og land fra hovedkvarteret i Danmark, så alle kunne sammenligne og samtidig få fornemmelse af, hvor stor en familie, de var del af.

Ledelseslagene havde desuden adgang til et særligt dashboard, hvor de kunne holde sig orienteret med mere detaljeret information undervejs, som det blev udsendt fra vores warroom i BESTSELLERs danske hovedsæde.

Resultat:
BESTSELLERs medarbejdere verden over samlede på 24 timer mere end 120 mio. kr. ind til gode formål og styrkede samtidig følelsen af samhørighed i den globale koncern. Et resultat, som selvfølgelig skabte international opmærksomhed i pressen.

Læs hele casen

Hele Danmarks indsamling // Danmarks Indsamling

Deres udfordring:
At samle danskerne år efter år om de stille katastrofer i den 3. verden med de største humanitære udfordringer, selvom de kan virke fjerne og uoverskuelige.

Vores løsning:
At forene Danmark og landets 12 største humanitære organisationer om et årligt tema og et stort show på DR1 som samlingspunkt for hele nationen.

Sådan gjorde vi:
Vi udviklede koncept, visuel identitet og organisationsform, og det har vi driftet og videreudviklet lige siden første Danmarks Indsamling i 2007. Showet er især båret af høj produktionsværdi og deltagelse af kendte danskere.

Ved siden af udviklingsarbejdet har vi organiseret og ledet det løbende samarbejde som har rummet DR og de mange involverede organisationer.

Og det er ikke kun den enkelte danskers bidrag op til og under showet, der har givet de fantastiske resultater.  Vi har samtidig også engageret ledende virksomheder i dansk erhvervsliv med særlige pakker og ordninger, der hvert år har resulteret i store millionbeløb.

Resultat:
Knapt en milliard kroner har vi indtil videre været med til at indsamle til verdens nødlidende, så de har fået bedre muligheder for et godt og værdigt liv.

Læs hele casen